Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Főpásztor

Egyházmegyénk püspöke

balas.jpg

"Annak érdekében, hogy az evangélium az Egyházban mindig épen és elevenen megmaradjon, az Apostolok Püspököket hagytak hátra utódként azáltal, hogy átadták saját Tanítóhivatalukat." Ugyanis "a sugalmazott könyvekben különleges módon kifejeződő apostoli igehirdetést az idők végezetéig szakadatlanul meg kellett őrizni". (KEK 77) 

A püspökök az apostolok utódai: "Hogy a rájuk bízott küldetés haláluk után is folytatódjék, közvetlen munkatársaikat szinte végrendeletként megbízták azzal, hogy vigyék tovább és szilárdítsák meg a tőlük megkezdett művet; megparancsolván nekik, hogy ügyeljenek az egész nyájra, melyben a Szentlélek állította őket Isten Egyházának pásztorául. Így tehát ilyen férfiakat állítottak, és a továbbiakra nézve úgy rendelkeztek, hogy ha ezek meghalnak, szolgálatukat más kipróbált férfiak kapják meg." (KEK 861)

"Miként megmarad az a hivatal, melyet az Úr egyedül Péternek, az első apostolnak adott, s melyet át kellett adnia utódainak, úgy megmarad az Apostolok egyházkormányzati hivatala is, melyet a püspökök szent rendjének kell állandóan gyakorolnia." Ezért tanítja az Egyház, hogy "a püspökök isteni intézkedés folytán léptek az Apostolok helyébe mint az Egyház pásztorai, akiket ha valaki hallgat, Krisztust hallgatja, aki pedig őket megveti, Krisztust veti meg és azt, aki Krisztust küldte". (KEK 862)

A Kaposvári Egyházmegye Főpásztora: Balás Béla

Született: Budapesten, 1941. március 25-én
Pappá szentelték: Esztergomban, 1965. június 20-án.
Püspökké szentelték: Esztergomban, 1992. október 17-én.
Veszprémi segédpüspök: 1992-93.
Kaposvári megyéspüspökké kinevezve: 1993. május 30.

balas_cimer.jpg

 

Püspöki jelmondata:
"Számomra az Élet Krisztus" (Fil 1,21)